Afdeling B er en særlig afdeling for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Pt er der 8 elever delt op i to klasser (B1 og B2). Eleverne er indskolings- og mellemtrins elever.
 
Fra bh.kl. til - 3. kl. har eleverne 30 timer pr uge. Fra 4. kl. har eleverne 35 timer pr. uge. Enkelte elever har efter forældrenes ønske dispensation og får derfor færre undervisningstimer.
 
Klasserne undervises både hver for sig og samlet. Der er tilknyttet 3 lærere (den ene dog kun i 5 timer), 3 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper til klasserne. Der undervises efter en stram struktur, som er skemalagt for hver enkelt elev ved hjælp af boardmaker. Der bruges autismepædagogik og arbejdes efter individuelle elevplaner. Hver elev har sin egen arbejdsplads og sit eget dagsskema.
 
Skolehverdagen er i alle arbejdsmoduler (hvor der undervises i dansk og matematik) inddelt således, at eleverne arbejder henholdsvis selv og 1 til 1. Når der arbejdes selv, foregår der fra venstre mod højre, med kendte opgaver, som lægges i en ”færdigkasse” på elevens højre side, når de er løst.
 
Når der arbejdes 1 til 1 er det igen fra venstre mod højre, hvor opgaverne er fordelt i 4 nummererede kasser. Hver gang en kasse er færdig flyttes nummeret over på en seddel, så eleven hele tiden kan følge processen. 1 til 1 er sammen med en lærer/pædagog. Her præsenteres nye opgaver og sværere ting øves.
 
Udover hverdagen indeholder skoleåret andre begivenheder som; idrætsdag, motionsløbsdag, julestue, juletræshentning, juletur, skolefest, emneuge, påskefrokost, emneuge og nogen gange fødselsdag i elevernes hjem (hvis ønsket) eller på skolen. Der afholdes også ugentlig fælles morgensang for hele skolen. Mange af disse aktiviteter er sammen med resten af skolen evt. med mulighed for mindre grupperinger, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt for eleverne.