Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opdatering 2015:

Skjernåskolen elevtal: 101

Elever der benytter SFO: 70

Specialbørnehaven børnetal 16 (normering 14 børn)

STU elevtal: 22

 

Gennemsnitlig klassekvotient

Antal elever per klasse varierer efter elevkategorien. Nogle klasser har 4-5 elever, mens andre godt kan have 7-8.
 

Karaktergennemsnit

Skjernåskolen afgiver ikke karakterer til eleverne men udarbejder årlig udviklings- og læringsplaner.
 

Antal elever pr. pc

Skjernåskolen råder over ca. 100 pc`er. Alle lærere har fået en lærer PC i skoleåret 2012/13