Vi samarbejder med børnefysioterapeuter i Region Midt Vest. Vi mødes hvert kvartal og udveksler erfaring mm.
 
 
Fysioterapi tilbudet på skjernåskolen og i specialbørnehaven består af

SI. Sansemotorisk træning

Motorisk træning fx gangtræning

Tonus nedsættende/fremmende stimulering

Integrering af reflekser

Udspænding, mobilisering og bevægelighed

Konditionstræning

Styrketræning

 

 
Mange børn er afhængige af fysioterapi og træning resten af deres liv og vi gør derfor en stor indsats for at gøre træning sjov, motiverende og meningsfuld for det enkelte barn.
Det er vigtigt, at træningen kan overføres til barnets hverdag. Derfor samarbejder vi så meget som muligt med det pædagogiske personale, lærer og forældre.
 
 
Fysioterapi på Skjernåskolen og i Specialbørnehaven foregår dels i fysioterapien eller fx

i klassen/ på stuen

på badeværelset, i form af ADL og forflytninger

på gangen

på legepladsen

i bassinet

i snozelrummet

i multisalen

 

Råd og vejledning til forældre, lærer og pædagoger
Vi undersøger og afklarer, om der skal tilbydes et kortere eller længere forløb i fysioterapien, eller om det er mere hensigtskæssigt at giver træningsforslag videre til stuen/klassen og/eller hjemmet.
Det kan være barnet ikke tidligere har fået fysioterapi, men at vi ser et behov for specifik træning eller andet tiltag i hverdagen.
Vi giver forslag til træning på klasserne for de børn, hvor der er et ekstra behov. Eller for børn, der ikke kommer fast i fysioterapien.
 
Vi hjælper gerne forældre med at tage kontakt til fx sygehus, kommunale ergoterapeuter eller finde forskellige hjælpemidler.
Vi skriver gerne en status, der kan medbringes til læger o. lign.
Skal et barn have et nyt hjælpemiddel eller have tilpasset et hjælpemiddel, tilbyder vi, at det kan foregå i skole/ SFO tiden, så vi kan bidrage med vores erfaring og kompetence.
 
Undervisning/vejledning
Personale/forældre:
Vi hjælper dagligt personalet på skolen med indstilling/ tilpasning af div. hjælpemidler.
Forældre og personale kan komme og få vejledning i træning, lejring, lettere udspænding, forflytningsteknikker m.m.
Det kan være svært at beskrive forskellige bevægelser/øvelser i kontaktbøgerne og forældre kan derfor benytter sig af at komme ind på skolen og gennemgå tingene med en fysioterapeut.
Der er også samarbejde mellem forældre, lærer, pædagoger og fysioterapeuter i forbindelse med test, handleplaner mm.
Vi deltager på status møder, når der er behov for det.
 
StuderendeVi har i kortere perioder studerende fra fysioterapeutskolen i Holstebro. 
 
Dokumentation
I hverdagen dokumenterer vi vores arbejde med journalføring. Vi anvender foto og video og laver sensoriske profiler og movement ABC.
Vi tester for hele tiden at kunne tilpasse vores træning bedst mulig.
 
Børnene på Skjernåskolen og i Specialbørnehaven har mange forskellige diagnoser

Cerebral parese

Autisme

Downs syndrom

Angelmann Syndrom

Børn med hypotoni

Cornelia Delange Syndrom

Corpus callosum agenesi

Muskelsvind; Duschenne muskeldystrofi.

Prader villi Syndrom

Psykomotorisk retarderet

22 Q 13 Kromosom fejl              

Kabuki syndrom

mm.

 
Se mere om de enkelte diagnoser på:
www.csh.dk – center for små handicapgrupper.
 
Spørgsmål 
Ved spørgsmål kan fysioterapeuterne kontaktes via
tlf: 9974 1929

Skjernåskolens fys-team:

Helle Grønlund Jensen

Ansat 37 timer/uge

Uddannet fysioterapeut i Holstebro 2000

Har deltaget på temadage omkring:

 • Botox
 • Kugledyner v. protac
 • Siddestillinger

Kurser:

 • Sanseintegration
 • Fysioterapi til børn
 • Neurodynamik
 • Affolter
 • Sensory profile del 1 og 2
 • Muskelaktivering v. Douglas Heel
 • Forflytninger
 • Motorisk usikre børn

Mathilde Vej Lauridsen