Vi samarbejder med børnefysioterapeuter i Region Midt Vest. Vi mødes hvert kvartal og udveksler erfaring mm.
 
 
Fysioterapi tilbudet består af

SI. Sansemotorisk træning

Motorisk træning fx gangtræning

Tonus nedsættende/fremmende stimulering

Integrering af reflekser

Bassintræning

Udspænding, mobilisering og bevægelighed

Genoptræning efter operationer

Konditionstræning

Styrketræning

mm.

 
Mange børn er afhængige af fysioterapi og træning resten af deres liv og vi gør derfor en stor indsats for at gøre træning sjov, motiverende og meningsfuld for det enkelte barn.
Det er vigtigt, at træningen kan overføres til barnets hverdag. Derfor samarbejder vi så meget som muligt med det pædagogiske personale, lærer og forældre.
 
 
Fysioterapi på Skjernåskolen og i Specialbørnehaven foregår dels i fysioterapien eller fx

i klassen/ på stuen

på badeværelset, i form af ADL og forflytninger

på gangen

på legepladsen

i bassinet

i snozelrummet

i multisalen

 

Råd og vejledning til forældre, lærer og pædagoger
Vi forsøger at se alle nyopstartede børn i fysioterapien. Det er ikke alle børn der fast kommer i fysioterapien.
Det kan være barnet ikke tidligere har fået fysioterapi, men at vi ser et behov for specifik træning eller andet tiltag i hverdagen.
Vi giver forslag til træning på klasserne for de børn, hvor der er et ekstra behov. Eller for børn, der ikke kommer fast i fysioterapien.
 
Vi hjælper gerne forældre med at tage kontakt til fx sygehus, kommunale ergoterapeuter eller finde forskellige hjælpemidler.
Vi skriver gerne en status, der kan medbringes til læger o. lign.
Skal et barn have et nyt hjælpemiddel eller have tilpasset et hjælpemiddel, tilbyder vi, at det kan foregå i skole/ SFO tiden, så vi kan bidrage med vores erfaring og kompetence.
 
Undervisning/vejledning
Personale/forældre:
Vi hjælper dagligt personalet på skolen med indstilling/ tilpasning af div. hjælpemidler.
Forældre og personale kan komme og få vejledning i træning, lejring, lettere udspænding, forflytningsteknikker m.m.
Det kan være svært at beskrive forskellige bevægelser/øvelser i kontaktbøgerne og forældre kan derfor benytter sig af at komme ind på skolen og gennemgå tingene med en fysioterapeut.
Der er også samarbejde mellem forældre, lærer, pædagoger og fysioterapeuter i forbindelse med test, handleplaner mm.
Vi deltager på status møder, når der er behov for det.
 
StuderendeVi har i kortere perioder studerende fra fysioterapeutskolen i Holstebro. 
 
Dokumentation
I hverdagen dokumenterer vi vores arbejde med journalføring. Vi anvender foto og video. Samt sensory profile.
Vi tester for hele tiden at kunne tilpasse vores træning bedst mulig.
 
Børnene på Skjernåskolen og i Specialbørnehaven har mange forskellige diagnoser

Angelmann Syndrom

Børn med hypotoni

3 C syndrom (Carnio cerebello cardio/ Ritscher schinzel syndrom)

Cerebral parese

Cornelia Delange Syndrom

Corpus callosum agenesi

Downs syndrom

Muskelsvind; Duschenne muskeldystrofi.

Pelizeaus merzbacher syndrom

Prader villi Syndrom

Psykomotorisk retarderet

22 Q 13 Kromosom fejl              

Rett Syndrom

Wolf-Hirschhorn syndrom

Autister

Kabuki syndrom

overvægtige

mm.

 
Se mere om de enkelte diagnoser på:
www.csh.dk – center for små handicapgrupper.
 
Spørgsmål 
Ved spørgsmål kan fysioterapeuterne kontaktes via
tlf: 9974 1920

Skjernåskolens fys-team:

Helle Grønlund Jensen

Ansat 37 timer/uge

Uddannet fysioterapeut i Holstebro 2000

Har deltaget på temadage omkring:

  • Botox
  • Kugledyner v. protac
  • Siddestillinger v. Anatomicsitt

Kurser:

  • Sanseintegration
  • Fysioterapi til børn
  • Neurodynamik
  • Affolter
  • Sensory profile del 1 og 2