I A-teamet undervises elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog. De undervises fra 0-10 årgang. Vi er et lille team med få elever. Eleverne er fordelt på 2 klasser som er aldersopdelt. I A1 undervises de yngste elever og i A2 de ældste elever. Klassens lærere arbejder sammen på tværs af klasserne. Målet er, at eleverne får en genkendelig og struktureret skoledag.
 
Personalet i A-teamet arbejder sammen på tværs af faggrupper. Undervisnings delen varetages af lærere og pædagogisk personale, dette sker i tæt samarbejde med skolens fysioterapeuter. Vi inddrager eksterne fagpersoner ved behov og har et tæt samarbejde med hjemmet.
 
Personalet har kendskab til forflytninger, medicin, håndtering af Mickey- key og personlig pleje.
 
Indskolingseleverne har undervisning i 30 timer, mellemtrins eleverne 33 timer og overbygningseleverne i 35 timer. 
 
Kommunikation har en central placering i undervisningen. Vi vægter alle kommunikationsformer lige og tager hensyn til hver enkelt elevs behov og færdigheder. Det kan være tegn til tale, partnerstøttet auditiv scanning, kropssignaler, mimik, øjenudpegning osv.
 
Eleverne undervises dels ” individuelt", hvor den enkelte elev undervises ud fra egne potentialer og kompetencer. Herudover har eleverne fysioterapi/idræt og svømmeundervisning samt sansetime, højtlæsning og udtryksfag som kreativ og musik foruden emneundervisning med afsæt i almindelige skolefag. Vi udarbejder hvert skoleår et skema, hvor fagene er fordelt.
 
Undervisningen har primært til formål, at eleverne udvikler sig til aktive og selvstændige mennesker, der føler sig set, hørt og forstået.
 
Lærerne tager hver dag imod eleverne og skoledagen starter kl. 8.30.
Vi starter hver mandag med fælles morgensamling for alle skolens elever. De øvrige dage har klasserne egen morgensamling, hvor målet er, at eleverne får en følelse af være en del af et socialt fælleskab.