På mellemtrinnet går der p.t 26 elever fordelt på 2 teams:
 
Team 1 består af 2 klasser, klasse MA med 10 elever og klasse MB med 3 elever. Undervisningen dækkes af 4 lærere og støttes af 3 pædagoger.    
 
Team 2 består af 13 elever fordelt på 2 klasser, klasse MD med 7 elever og klasse ME med 6 elever. Undervisningen dækkes af 4 lærere og støttet af 2 pædagoger og 2 pædagogiske assistenter.
 
Eleverne er fordelt i de 4 klasser afpasset efter deres sociale og faglige kompetencer. Der er et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, pædagogisk personale og pædagogiske assistenter. Derudover samarbejdes på tværs af klasserne, hvor det giver mening fagligt og pædagogisk.
Fagrækken fra folkeskolen følges med fag og mål som er tilpasset elevernes forudsætninger. Enkelte elever modtager særligt tilpasset undervisning hvor det giver mening. Overordnet arbejder vi med skolens kerneopgave "at sikre elevernes læring og udvikling".
 
Der arbejdes løbende og målrettet med social træning, hvor eleverne stifter bekendtskab med de sociale spilleregler og det at kunne afkode stemninger og andres forventninger. Vi bruger tid på at lære hvordan man begår sig i et forpligtende fællesskab. Fællesskabet øves i forbindelse med den daglige skolegang, men også i forbindelse med lejr, indkøb, madlavning m.m.
 
Ud over hverdagen indeholder skoleåret andre begivenheder som; idrætsdag, motionsløbsdag, julestue, juletræshentning, juletur, skolefest, emneuge, påskefrokost, emneuge og nogle gange fødselsdag i elevernes hjem.En del af eleverne går til fysioterapi, talepædag og og modtager massage. Der afholdes også fælles morgensang for hele enheden en gang om ugen. 
 
SKOLE-SFO
De fokusområder vi arbejder med i skole sfo'en er, bevægelse, social træning, Venskaber/sociale relationer. Vi har delt børnene op i 4 grupper, set ud fra de muligheder, hvor nye relationer/venskaber kunne dannes samt vidreudvikles.
 
Børnene har selv været med til at danne indholdet for aktiviteterne, ud fra deres egne interesser.
De aktiviteter vi benytter os af er bl. a. Sansemotoriske øvelser, svømning, kreativ, kælderen hvor der laves rolleleg, udeture, samt en pigegruppe hvor der arbejdes med hygiejne og wellness.
 
Aktiviteterne kører i en rullende plan. Alle aktiviteterne tilgodeser børnenes interesser samt vores pædagogiske arbejde med vores tre fokusområder.