Overbygningen er for elever i 7. - 10. Klasse. Overbygningen er delt i to teams, OB I og OB II efter funktionsniveau.
 
I skoleåret 16/17 er der 2 klasser i OB I og 3 klasser i OB II. Der er mellem 3 og 8 elever i klasserne og ofte er der 2 voksne i timerne. Der er et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, pædagogisk personale og pædagogiske assistenter. Der er også et rigtig godt samarbejde på tværs af klasserne, hvor det giver mening fagligt og pædagogisk.
 
Alle lærerne i Overbygningen har været på TEACH-kursus og arbejder med målstyret undervisning.
 
Kendte voksne tager imod eleverne om morgenen, så alle elever bliver set når de kommer. Ligeledes afsluttes dagen med at kendte voksne hjælper eleverne til busserne.
 
Der arbejdes målrettet med social træning, hvor eleverne stifter bekendtskab med de sociale spilleregler og det at kunne afkode stemninger og andres forventninger. Vi bruger tid på at lære hvordan man begår sig i et forpligtende fællesskab. Fællesskabet øves i forbindelse med den daglige skolegang, men også i forbindelse med lejr, indkøb, madlavning m.m.
 
En del af eleverne går til fysioterapi, talepædagog og massage. Vi bruger tegn til tale til de elever med manglede eller svært forståeligt sprog.
 
10. Klasse mødes hver onsdag og har en særlig 10. Klasses dag. Målet for 10. Klasse er:
"At eleverne får oplevelser der giver dem ny indsigt og viden både om omverdenen og sig selv og at de derigennem øger deres selvstændighed og/eller fremmer uddannelsesparathed."
10. Klassen kommer ud af huset hver onsdag og prøver kræfter med brobygning, fysisk udfoldelse, besøg hos myndigheder og meget andet forskelligt. Hver gang kender eleverne målene for dagen og de evaluerer selv, hvor mange mål de har nået.
 
Overordnet arbejder vi i Overbygningen med Skjernåskolens kerneopgave "at sikre elevernes læring og udvikling"