Bestyrelsen for Skjernåskolens Vennekreds - opdateret juni 2016
 
Formand:
Jan Bonde Bossen 
Gåsdalvej 27 – Borris 6900 Skjern. 
Tlf.: 3116 3235 
Bonusfar til Karoline (Overbygningen) 
Næstformand/Kasser 
Brian Stensgaard 
Åboulevarden 17B, 6880 Tarm. 
Tlf.: 2462 6847 
Far til Rasmus M. Rasmussen (Mellemtrin) 
Sekretær 
Gitte Bune
Damtoften 2, st. th. 9950 Ringkøbing
Tlf.: 2870 3231
Mor til Jeppe (Overbygningen)
Suppleant/hjælper 
Anita Mouritzen 
Kirkevænget 3B, 6870 Ølgod 
Tlf.: 2611 0973 
Mor til Charlotte (Mellemtrin) 
Suppleant/hjælper 
Gitte Bonde Bossen 
Gåsdalvej 27 – Borris 6900 Skjern. 
Tlf.: 3178 7601 
Mor til Karoline (Overbygningen) 
Skoleleder for Skjernåskolen
Dan Skou
Skjernåskolen Klostervej 65, 6900 Skjern. 
Tlf.: 9974 1920